Author Name : Kashinath S Hadimur

1 Anti implantation and Pregnancy Interruption Activity of Japakusuma (Hibiscus rosa Sinensis) & its combinations in Albino Rats

  • Kashinath S Hadimur* ,
  • R S Sarashetti ,
  • V G Kanthi