Author Name : ASHIM MANTA

1 INFLAMMATORY ATYPICAL LIPOMATOUS TUMOUR: A CASE REPORT

  • ASHIM MANTA* ,
  • Gayatri Gogoi ,
  • Mondita Borgohain